Unghundeklassen

Unghundeklassen

Fællesbestemmelser for lydighedsøvelserne 1-6Alle øvelser udføres uden line – “fri ved fod”.
Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under “fri ved fod” eller føres i line.

Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side.

Under øvelserne må føreren ikke animere hunden på nogen måde.

For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point.

Føreren må ikke gå med linen i hånden under øvelserne.

Øvelserne udføres under kommando.

Øvelserne skal tilrettelægges, så der ikke opstår unødige forstyrrende ting undervejs.

Hvis føreren under øvelserne giver hunden en ekstra kommando og samtidig animerer ved f.eks. at slå sig på låret, skal der fratrækkes 1 point og 5 appelpoint.

Der er kun ét forsøg i øvelserne.

Øvelse 1: Fri ved fod (Point: 10 – Appel: 10/10)
Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign.

Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

Det er tilladt at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter førerens venstre/højre ben.

Den må ikke gå længere tilbage, end dens snude er på højde med førerens venstre/højre ben.

Gang og løb skal være naturligt (kvik og hurtig).

Øvelse 2: Apportering (Point 10 – Appel: 10/10)
Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem.

Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderes “APPORT”.

Tegnet bør gives ca. 5 sekunder efter apporten ligger stille.

Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side.

Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en “PÅ PLADS” kommando efter apportaflevering.

Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind.

Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side.

Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.

Hvis hunden afleverer apporten siddende ved førerens venstre side, er det tilladt hunden går på plads bag om føreren.

Apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren efter ca. 5 sekunders forløb giver tegn dertil.

Dommeren bestemmer førerens placering under øvelsen, og det bør iagttages, at apporten ikke kastes i en retning, hvor der umiddelbart findes noget, der kan aflede hundens opmærksomhed.

Finder hunden ikke straks apporten må dette ikke betragtes som fejl, hvis øvelsen i øvrigt gennemføres inden for en rimelig tid og uden nogen form for animering.

Der fratrækkes 1 point hver gang hunden taber apporten.

Apportgenstanden bestemmes ved udarbejdelse af konkurrenceopgaverne.
Genstandens art eller udformning må ikke give anledning til en tilfældig afvikling af konkurrencen.

I unghundeklassen skal apportbuk anvendes.

For at opnå point i øvelsen kræves det, at hunden samler apporten op og påbegynder apporteringen.

Hvis øvelsen ikke afsluttes korrekt, afbrydes den efter en rimelig tid.

Førerens evt. undladelser straffes ved fradrag i point.

Leg, tyggeri eller andet som er øvelsen uvedkommende, straffes ved fradrag i point.

Det er ikke tilladt føreren at vise hunden apporten, eller at give den apporten i munden før øvelsen.

Eneste tilladte kommando er “APPORT” og “SLIP”.
Hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en “PÅ PLADS” kommando efter apportafleveringen.

Øvelse 3: Halsgivning (Point: 10 – Appel: 10/10)
Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke inden for en afstand af 50 m foran hunden og føreren findes personer.

Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.

Det er ikke tilladt at se ned på hunden.

På tilladelse fra dommeren kommanderer føreren “giv hals”.

Hunden skal blive siddende på plads og afgive 10 glam, umiddelbart efter kommandoen.

Ved bedømmelsen af øvelsen tages der hensyn til hundenes forskellige temperament.
De 10 glam kan således afgives på meget forskellig måde, men skal dog være afsluttet inden for en rimelig tid.

Piveri kan ikke give point.

Øvelse 4: Spring (Point: 10 – Appel: 10/10)
Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren.

Føreren må kommandere “fremad spring/hop”.

Føreren skal løbe uden om springbrædtet og hunden skal uden kommando gå på plads.

Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller plankeværket under opspringet.

Springer hunden før tegn fra dommerne eller kommando fra føreren, betragtes det som udført øvelse, og bedømmes herefter.

Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

Øvelse 5: Afdækning (Point 10 – Appel: 10/10)
Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.

På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen “dæk”.

Det er ikke tilladt at se ned på hunden.

På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul.

Tidtagningen påbegyndes, når føreren er i skjul, og der kan først opnås point fra dette tidspunkt.

På tegn fra