Kåring

Kåring

Kåring

Den første officielle prøve er kåringen, som er identisk med politiets godkendelsesprøve.

Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en af racerne, der er anført i gruppe D-store brugshunde.

Hunde af Retriever-familien har stående dispensation og kan kåres uden ansøgning.
Anmodning om dispensation til andre racer fremsendes til hovedbestyrelsen.

Det skal som hovedregel være den i DKK registrerede ejer, der skal fremstille hunden til kåring, og ejeren skal være medlem af Dansk Politihundeforening.
Under ganske særlige omstændigheder kan et andet medlem fremstille hunden til kåring.

Deltagere i kåringer er i øvrigt underlagt bestemmelserne i afsnittet FORHOLD I FORBINDELSE MED KONKURRENCE.

Følgende racer kan p.t. kåres:

 • Bouvier des flandres
 • Boxer
 • Briard
 • Dobermann
 • Hovawart
 • Hunde af Sennenhund-familien
 • Hunde af retriver-familien
 • Hvide Hyrdehunde
 • Lakenois/Laeken
 • Malinois/Mechelaer
 • Riesenschnauzer
 • Rhodesian Ridgeback
 • Rottweiler
 • Schæferhund
 • Tervueren

Øvelse 1, Lineføringpoint 0-6, appelpoint 10/10 

Hunden skal føres på venstre side af føreren således, at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens side under opstandsninger.
Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.

Øvelse 2, Fri ved fodpoint 0-6, appelpoint 10/10 

Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som øvelse 1.

Øvelse 3, Apporteringpoint 0-6, appelpoint 10/10
Der anvendes en rund træpind.
Længde – ca. 20 cm.
Tykkelse – ca. 6 cm.
Apporten skal kastes mindst 10 meter ud fra føreren.
Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side.
Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en “PÅ PLADS” kommando efter apportaflevering.
Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind.
Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side.
Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform

Øvelse 4, Springpoint 0-6, appelpoint 10/10
Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side.
Der kan gives 2 forsøg mod fradrag af 2 point.

Øvelse 5, Halsgivningpoint 0-6, appelpoint 10/10
Hunden skal på kommando afgive 8-10 glam.
Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer indenfor 100 m.

Øvelse 6, Afdækningpoint 0-6, appelpoint 10/10
Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn.
Føreren går i skjul for hunden i en afstand af 50 m. Hunden skal herefter blive liggende i dækstilling i 2 minutter.
Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.

Øvelse 7, Sporsøgningpoint 0-15, appelpoint 20/10
Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet, hvor der er naturlig passage af hårdt underlag.
På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand.
Sporet skal være uden skarpe knæk.
Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm.
Sporlængde er ca. 300 m. Alder ca. ½ time.

Øvelse 8, Runderingpoint 0-15, appelpoint 20/10

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller delvis skjult person. Personen kan være stående, siddende eller liggende.
Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen.
Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Øvelse 9, Stop af stokkebevæbnet personpoint 0-15, appelpoint 20/10
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelse på armen og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd.
Stokken kan være en “slagstok – læder”.
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop.
Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm.
Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hunden ryg eller sider.
Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Såfremt personen er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren.
Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Øvelse 10, Stop af pistolbevæbnet personpoint 0-15, appelpoint 20/10
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelse af armen og med en pistol i modsatte hånd.
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop.
Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm.
Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Hundeføreren, der er søgt i dækning, skal beordre personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret.
Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren.
Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden

Maksimumpoint 110 point

Kåringsprøven er bestået, når hunden har opnået i alt 95,0 point. Det er dog en betingelse at:

 • Hunden ikke får 0 point i øvelse 2
 • Hunden ikke får 0 point i to af øvelserne 1 og 3-6
 • Hunden opnår minimum 10 point ekskl. Appelpoint i øvelserne 7-10

Appelpoint

Ved appelpoint forstås den lydighed, hvormed hunden underkaster sig førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelse af de enkelte øvelser.
Appelpoint tildeles som særskilte tiendedele i de enkelte øvelser.