By

Dagsorden til medlemsmøde den 3. marts 2015

Dagsorden til medlemsmøde den 3. marts 2015

  • Kort orientering fra mødet med Klaus Lykkebæk ang. etablering af kunstgræsbaner og flytning af klubhus v/Ulla
  • Gennemgang og justering af arbejdsgrupper v/Ulla
  • Rengøring af klubhus v/Tina

Bestyrelsen har udarbejdet en liste hvor alle medlemmer, der kommer i klubhuset, skal skrive sig på, således vi sammen kan sikre at vores klubhus bliver gjort grundigt rent én gang om måneden.

Bestyrelsen vil opfordre til, at vi finder sammen i små rengøringshold på max 3 medlemmer. Efter rengøringen vil foreningen betale for en øl/vand og hvad der svare til en pizza. Max 60 kr. pr. medlem J

  • Gennemgang af dommer og figurantlister v/Tina og Bente
  • Træningsarealer v/Jan
  • Skovkøbing Grandprix 2015 v/Jan og Ulla
  • Julehygge, juletræning og/eller julefrokost – hvad har I lyst til? v/Ulla
  • Eventuelt

Skriv et svar