By

Generalforsamling 2015

Dansk Politihundeforening, Nykøbing F. afd. Indkalder jfr. Foreningens vedtægter til den ordinære generalforsamling.

Lørdag den 7. februar 2015 kl. 14.30 i klubben

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Regnskabet fremlægges ved kassereren
5. Aktivitetsplan fremlægges
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
a. Valg af formand
b. Valg af bestyrelsesmedlem Jan Larsen, modtager genvalg
c. Valg af bestyrelsesmedlem Niels Sørensen, modtager genvalg
d. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år af gangen:
e. Steffen Hansen, modtager ikke genvalg
f. Valg af bilagskontrollanter:
g. Kiss Vognsvend, modtager genvalg
h. Kim Busk Jensen, modtager genvalg
i. Valg af bilagskontrolant-suppleant:
7. Indkomne forslag:
a. Rengøring af klubhus
b. Vedtægtsændringer
8. Eventuelt

Skriv et svar